Legionella

Drop of water

Legionella

Een veel voorkomende bacterie is de Legionella bacterie die een risico voor de gezondheid kan vormen.
De Legionella monsters worden genomen door deskundige geaccrediteerde monsternemers.
Om een duidelijk beeld te vormen van een eventuele Legionella aanwezigheid wordt een monster genomen van het inkomende (drink)water en op verschillende strategisch gekozen tappunten.
De monsters worden volgens NEN richtlijnen genomen.

De Legionellachip

JBB Brandbeveiliging neemt deze monsters met behulp van de Legionellachip.
De Legionellachip is een doorbraak in de Legionella diagnostiek.
Met de Legionellachip kan binnen minimaal 24 minuten worden vastgesteld of een watermonster Legionella bevat en of er sprake is van een ziekteverwekkende (pathogene) variant.
De Legionellachip is vele malen sneller en nauwkeuriger dan traditionele kweekmethoden.
De huidige diagnostiek van Legionella is gebaseerd op kweekmethoden die gemiddeld 7 dagen duurt.
Met de Legionellachip kan snel een risico inschatting gemaakt worden van het daadwerkelijke gevaar voor de volksgezondheid.