Bedrijven & Particulieren

Onderhoud aan blusmiddelen conform de gestelde eisen in de Nederlandse onderhoudsnorm NEN 2559 (brandblussers) en NEN -EN 671-3 en de ARBO-wet is verplicht voor bedrijven. Voor particulieren die beschikken over blusmiddelen is het belangrijk dat blusmiddelen bij voorkeur iedere twee jaar onderhouden en gecontroleerd worden op veiligheid en inzetbaarheid. Zo weet u zeker dat de blussers het doen als het er op aan komt. JBB Brandbeveiliging voert niet alleen onderhoud aan blusmiddelen uit voor bedrijven, maar voert ook onderhoud en controles uit voor particulieren.

Soorten brandblussers

Er zijn verschillende soorten brandblussers.

Poederblussers ABC (2, 6, 9 en 12 kg.)
6kgpoeder Poederblussers worden steeds minder vaak
gebruikt, omdat poeder veel nevenschade met zich mee brengt. Poederblussers worden met name gebruikt bij benzinestations en gasbedrijven.
Schuimblussers AB (2, 6 en 9 ltr.)
6kgSchuim Schuimblussers ziet men daarentegen steeds vaker. Het blusvermogen is tegenwoordig net zo goed als poeder en kan ook vorstvrij zijn tot -15 graden Celsius. Een schuimblusser is voor particulieren een juiste keuze.
Co2blussers B (2 en 5 kg.)
co2_5kg Co2 blussers zijn geschikt voor het blussen van elektrische apparatuur. Door verandering in aggregatie als de blusstof in de buitenlucht komt, koelt het enorm af en heeft het een temperatuur van -80 graden Celsius. Niet geschikt voor in brand staande personen aangezien deze extra brandwonden krijgen door het koolstofdioxide en verstikt raken.
Ook mag deze blusser niet worden gebruikt in te kleine ruimtes omdat het zuurstofpercentage daalt door vrijlating van koolstofdioxide.